Entitete – energijski paraziti telesa in doma

Pri svojem delu se dnevno srečujem s paranormalnimi pojavi na ravni pacienta in domov – s tako imenovanimi entitetami. Entitete omenjajo različne duhovne tradicije že več tisoč let. Kaj je entiteta? Izraz entiteta se nanaša na nefizična bitja, ki se prilepijo oziroma prisesajo na človeka in delujejo kot paraziti ter ustvarjajo različna čustvena, psihična in fizična […]

Read more "Entitete – energijski paraziti telesa in doma"