Entitete – energijski paraziti telesa in doma

Pri svojem delu se dnevno srečujem s paranormalnimi pojavi na ravni pacienta in domov – s tako imenovanimi entitetami. Entitete omenjajo različne duhovne tradicije že več tisoč let.

Kaj je entiteta?

Izraz entiteta se nanaša na nefizična bitja, ki se prilepijo oziroma prisesajo na človeka in delujejo kot paraziti ter ustvarjajo različna čustvena, psihična in fizična stanja in težave, od težav s prehranjevanjem, nenadzorovanih čustvenih stanj do resnih bolezni.

Od kod črpam znanje o entitetah?

Znanje o entitetah sem pridobila skozi šolanje pri dr. Samuelu Saganu, ustanovitelju šole Clairvision. Dr. Sagan je tudi objavil knjigo o tej temi, ”Entitete – paraziti energijskega telesa”. V njej izvirno in z nove perspektive razlaga fenomen obsedenosti, obsesij, hkrati pa ponuja tudi terapevtski pristop k temu fenomenu.

Vendar ta tema ni nova. V vseh tradicijah in folklorah sveta lahko najdemo pričevanja o duhovih in drugih nefizičnih bitjih, ki lahko vplivajo na človeka. Ajurveda, tradicionalna indijska medicina, je na primer razdeljena na osem študijskih delov in eden je posvečen študiju o bhutah – ali entitetah –, o njihovem vplivu na psihično in fizično zdravje človeka in o metodah, postopkih, kako jih odstraniti. To postavlja bhuta vidya ali znanost o entitetah v enakopraven položaj z na primer kirurgijo ali ginekologijo. Če pogledamo tradicionalno kitajsko medicino, vidimo, da med 361 točkami 14 glavnih meridianov kar 17 točk vsebuje besedo kuei (duh, ki ni v telesu) kot del njihovega osnovnega ali dodatnega poimenovanja.

Kako se entiteta izraža na fizični ravni?

Na energijski ravni se lahko različne oblike in strukture pojavljajo na različne načine. Pri raziskovanju entitet z IST terapijo regresije večina ljudi ugotavlja, da imajo entitete podobo kakšne vrste mrčesa ali drugih živali, ljudje lahko vidijo tudi zmaličene obraze ali druge nenavadne, čudne pojavnosti. Vendar je treba ta videnja vzeti zgolj simbolično. Tisto, kar opiše skoraj vsak pacient, klient, je, da gre za tuje ali samostojno bitje, ki je prilepljeno, prisesano na določen del človekovega telesa. Njihova velikost se giblje od centimetra do nekako dveh metrov, večinoma pa so entitete velike od 30 do 50 centimetrov.

Zakaj ljudje dobimo entitete?

Ljudje v določenih okoliščinah lahko dobimo energijskega parazita. Podobno kot ima fizično telo tudi funkcijo zaščite, kar opravlja imunski sistem, ima tudi energijsko telo funkcijo zaščite. Entiteta se lahko prisesa na posameznikovo energijsko telo samo, če je njegov naravni obrambni sistem oslabljen, na primer v različnih travmatičnih ali drugih redkih stresnih okoliščinah. Tako je tveganje za entitete večje ob operacijskih posegih, rojevanju otroka, prekinitvi nosečnosti ali ob kakšni drugi travmatični situaciji. Tveganje za to, da dobimo entiteto, je zelo veliko, ko nekdo, ki nam je blizu, umre. Entitete v takih okoliščinah tudi nastanejo. Po človekovi smrti njegovo energijsko telo razpade in višji deli osebnosti, človekova duša, zapustijo fizično telo, ostane pa nekakšen energijski balast. Ta energijski odpadni produkt, balast, je živ, in da preživi, postane parazit v nekem okolju ali v človeku.

Kako entitete vplivajo na nas?

Entitete so paraziti. Živijo od energije oziroma izčrpavanja življenjske energije gostitelja, kar lahko pri človeku povzroči izčrpanost, lahko pa vodi tudi v resne bolezni. Prav tako lahko vplivajo na človekovo vedenje, da se torej vede po nekem vzorcu, ter stopnjujejo negativna razpoloženja in močna čustva, kot so jeza, frustracije, žalost, melanholičnost, depresija ali druga. Močno vplivajo na gostiteljeve prehranske navade, všeč jim je določena vrsta hrane ali snovi. Pacienti pogosto opisujejo, kako določena vrsta hrane, kot so pica ali sladkarije, pritegne in okrepi entiteto, prav tako alkohol, kava, tobak in droge. Entitete odvisnost od teh snovi ali vrste hrane še stopnjujejo. Vendar ni vedno nujno, da se entiteta tako obnaša in vpliva na naše navade, včasih se prisesa na človeka in ne povzroča tovrstnih težav.

Ali entitet ni mogoče razložiti kot neke vrste duševno motnjo?

V prvi vrsti dokazov v prid obstoju entitet je dejstvo, da so praktično vse tradicionalne družbe obravnavale entitete kot stvarne in so razvile načine ukrepanja v zvezi z njimi. Entitete torej niso nekakšna čudaška teorija. Prej je ravno naša sodobna zahodna kultura tista, ki je v sporu z drugimi kulturami zaradi neupoštevanja obstoja entitet – s tragičnimi posledicami za številne paciente.

Seveda pa vseh zdravstvenih in duševnih motenj ne povzročajo entitete. V številnih primerih utegnejo bolniki zanje okriviti entitete ali zle duhove, čeprav nimajo njihove težave v resnici nič opraviti z entitetami. Še zlasti je treba zajedavstvo entitet ločiti od psihotičnih stanj, v katerih bolniki trdijo, da jih trpinčijo duhovi ali temne sile.  V psihotičnem stanju je možganska kemija neuravnovešena, kar povzroča privide in blodnje. Osebnost se znajde v popolni zmedi. V nekaterih primerih imajo duševni bolniki resnične nefizične zaznave. A v številnih drugih so preprosto zaslepljeni. Za njihovo duševno zmedo v resnici ni nikakršnih nefizičnih bitij.

Kakšni so dokazi v prid obstoju entitet ?

1.) Med raziskovanjem entitete z IST tehnikami šole Clairvision imajo klienti neposredno izkustvo entitete. Občutijo jo lahko kot prisotnost, dodano njihovi lastni prisotnosti in jasno različno od njih samih. Če je v tisočih opazovanj v šoli Clairvision kak skupen element, potem je to prav sistematično pričevanje klientov o tuji prisotnosti: o nečem, kar jim ne pripada in kar se je navezalo nanje v določenem trenutku v preteklosti. In ta izkušnja je tako stvarna, da le redkokdaj podvomijo o njeni resničnosti.

2.) Na koncu procesa, med odstranjevanjem, je zaznavanje entitete navadno še jasnejše. Klienti ne čutijo le prisotnosti, temveč pogosto tudi vidijo obliko entitete, ki se je izločila iz njih in se pretvorila v svetlobo.

3.) Poudariti pa je treba, da se z entitetami povezani simptomi ne odzivajo na konvencionalne ali celo alternativne oblike terapije. Klienti pogosto hodijo od enega terapevta do drugega brez kakršnega koli olajšanja težav. Simptomi se začenjajo umikati šele po pravilnem ravnanju z entiteto in njeno odstranitvijo.

4.) Potem so tukaj še zaznave odstranjevalcev entitet. Za odstranjevalca je entiteta izjemno stvarna. Njena izločitev iz klienta je lahko zelo težavna.

5.) Zdravilci šole Clairvision tudi zelo dobro vedo, da bo klientovo stanje boljše le s pravilno odstranitvijo entitete. Teatralna navidezna zdravila v slogu “Ozdravljeni ste!” z entitetami preprosto ne delujejo. Odstranjevanje entitete je dokaj mehanično. Dokler je “ta stvar” znotraj, simptomi ostajajo. Takoj ko je odstranjena, pa se pacientovo stanje začne izboljševati.

Stališče šole Clairvision je, da lahko tako glede entitet kot tudi drugih zadev v zvezi z zavestjo prinese zadovoljiv dokaz samo neposredna izkušnja.

Kako odstranimo oziroma očistimo entiteto?

Najprej je treba raziskati entiteto, da ugotovimo, kako jo je pacient dobil in kakšen vpliv ima nanj. Potem je treba nekaj časa opazovati njeno obnašanje v vsakdanjem življenju. Tako pacient ugotovi, ali je entiteta odgovorna za kakršna koli njegova čustvena stanja, prehranske navade ali zasvojenost. Na koncu mora terapevt ločiti entiteto od človekovega energijskega telesa, kar v šoli Clairvision imenujemo čiščenje, odstranjevanje, ”clearing”. Postopek lahko primerjamo z obiskom pri zobozdravniku, ki nam izpuli gnil zob. Ker entiteta za svoje preživetje potrebuje gostitelja, obstaja nevarnost, da bo napadla terapevta, zdravilca ali koga drugega. Zato je pri tem postopku pomembno, da poiščemo izšolanega terapevta, ki zna pravilno odstraniti entiteto.

Dodatne informacije

Katarina Medved, IST terapevtka in Entity Clearer – usposobljena odstranjevalka entitet mednarodne šole meditacije Clairvision. Kontaktirate me lahko na katarina.bear@gmail.com, +386-(0)41-947-246

Dodatni viri:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s